Månadsarki: mai 2011

Nynorskkurs!

Lyst til å friska opp nynorskkunnskapane før eksamen? Kom på gratis nynorskkurs med Ingar Arnøy.

Kurset er på tysdag 3. mai kl. 17.00-21.00, i seminarrom 1, PA Munchs hus, på Blindern. Det vert gratis pizza til alle på kurset.

Håpar å sjå deg der!

17. mai med SmiO!

På 17. mai vert det kransenedlegging ved grava til Ivar Aasen på Vår Frelsers Gravlund, kl 9.15. Magnhild Folkvord skal halda tale, og Kristina Leganger Iversen les dikt. Etter kransnedlegginga vil styret i SmiO dra vidare til kaffistova, og då er det berre til å vera med!

Du kan og få med deg BUL dansa fremst i barnetoget, og dei arrangerar og Brosteinsball på Universitetsplassen kl. 18.14!

Håpar å sjå deg der!