Månadsarki: februar 2014

Bli med!

Ønskjer du å verte medlem i SmiO? Kanskje du ønskjer å bli kjend med nye folk? Eller ønskjer du å verte aktiv?

Vi har vekentlige matpakkesamlinga der vi samlast på Blindern og et lønsj saman. SmiO spanderar varm drikke på alle som møter opp. Ellers i semesteret arrangerer vi festar for medlemane våre, teatertur og opplegg 1. mai og 17. mai. 15. mars arrangerer vi ein større medlemsfest.

I styret sit studentar som studerer alt frå lektor i nordisk til realfag, og vi prøver å ha opplegg som kan interessere alle. Har du forslag til arrangement eller opplegg på arrangement vert vi glad for tilbakemeldingane! 🙂