Månadsarki: mars 2014

Våren framover i SmiO

Framover våren skjer det mykje spanande, her er ei oversikt, meir detaljert informasjon kan De finne her:
http://smio.no/tilskiping/

29.april: Nynorskkurs med matservering
1.mai: Frukost etterfulgt av tog
3. mai: Teatertur. «Trost i Taklampa» på Det Norske Teatret
17.mai: Kransenedlegging med meir.
24.mai: Sumaravslutning med SmiO

Hendingane og meir info finn De også på vår Facebookside.

Årsmøtet i Norsk Målungdom

21. – 23. mars er det landsmøte i Norsk målungdom. SmiO har sju utsendingar til møtet, og om du har meiningar om sakene som skal opp, er vi interesserte i å høyre frå deg. Send innspela dine til smio@malungdom.no.
Sakspapira finn du på http://malungdom.no/landsmote/

Grunnlovslunsj

Studentmållaget i Oslo vil 13. mars arrangere ei litt spesiell matpakkesamling, nemleg Facebookhending
Her vil Hans Petter Graver, dekan ved Det juridiske fakultet, og stortingsrepresentant Sveinung Rotevatn (V) dele sine tankar om språket i grunnlova.

Vi serverer pizza, brus og kaffi!

Stad: Break (2. etg. i Fredrikke)
Tid: Torsdag 13.3, kl. 12-13

Vil eit tidsmessing språk gjere grunnlova meir tilgjengeleg for dagen juristar, politikarar og borgarar- eller vil det øydeleggje kulturarva og skape nye tolkingsproblem? Kvifor er ikkje språket blitt modernistert tidlegare- og går det eigentleg an å endre det utan å endre innhaldet?

Plakat

SmiO-AAsen