Månadsarki: april 2016

17. mai-feiring

Den tradisjonsrike kranselegginga på Ivar Aasen si grav blir som vanleg den 17. mai klokka 9.15.

Program for dagen:
09.15 Grava til Ivar Aasen, Vår Frelsars gravlund. (Lenke til facebookhending).
– Tale ved varaordførar i Oslo, Khamshajiny Gunaratnam.
– Dikt for dagen ved Tore Storehaug.
– Allsong
Etterpå går vi til Det Norske Teatret for kaffi og kaker.

19.00 Grendehuset på Grünerløkka, Korsgata 16. (Lenke til facebookhending).
Vi samlast for sosialt samvere, litt å bite i og 17. mai-hygge. Alle er velkomne.

Kransen er eit spleiselag mellom Studentmållaget i Oslo, Oslo Mållag og Bondeungdomslaget i Oslo.

Mål og Makt vil ha deg!

Mål og Makt er bladet vårt, som alle medlem får gratis i postkassa. Det er eit ålmein kulturblad, så det kan handla om kva som helst. Er du interessert i å vera med på å skape dette bladet? Eller kanskje du vil skriva eller illustrera? Ta kontakt med Marta på valentinsenm@gmail.com eller tlf. 46 96 98 91!

OBS: Frist for å senda inn tekst til neste nr er 5. mai! Alle tekstar som blir sendt inn blir lesne og vurdert.

13083098_833273753445469_3509160382264423189_n