Takk for ei god studentsamling!

Då var programmet over, og støvet senker seg over Blindern etter ei forrykande bra studentsamling! Takk til alle som kom og takk til alle flinke innleiiarar som har lært oss mykje og leia oss inn i diskusjonar!

Hugs å levere reiserekning viss du vil ha tilbake pengar for reisa di.
– Du kan enten skanne skjemaet og kvitteringane og sende dei på epost til smio@malungdom.no
– Eller du puttar skjemaet i ein kovolutt, legg ved kvitteringane, og sender det til: Studentmållaget i Oslo, boks 285 Sentrum, 0103 Oslo.

Hugs at vi må ha motatt skjemaet ditt innan 26. mars!