Alle innlegg av johan

Nynorskkurs

Studentmållaget i Oslo skipar til nynorskkurs førstkomande torsdag!

På tide med ei oppfrisking før eksamen?
Studenmållaget i Oslo inviterer deg til nynorskkurs!

Ingar Arnøy frå Noregs Mållag lærer deg nynorsk på 1-2-3!

Gratis pizza til alle som kjem på kurset. Dersom du ikkje finn fram, kan du ringja Tina Fauskanger på tlf. 98483360.

Håpar å sjå deg der!

Stad: Rom 210, Eilert Sundts hus, Blindern

Tid: 6. mai kl.18:00 – 21:00

Vervekampanje våren 2010 – Verv èin ven

Verv éin ven – vinn gåvekort på 1000 kr!

Studentmållaget i Oslo vil ha fleire medlemmer, og lanserer no vervekampanjen «Verv ein ven».

Alle som vervar minst éin person i perioden 1. april til 1. juni, vert med i trekkinga av fem gåvekort på 1000 kr hjå Akademika. Dessutan får alle vervarane ei «Eg <3 nynorsk»-t-skjorte.

Jamvel om det er nok å verva éin person for å vera med, har ein betre sjansar di fleire ein vervar, sidan kvart nye medlem gjev eitt lodd i trekkinga. Med andre ord, det er berre å verva så mange du klarar! Hugs at dei fleste seier ja.

Reglar:

  • Personen du vervar, må vera fødd i 1985 eller seinare, og vera busett i Oslo.
  • Medlemspengane for den du vervar må vera betalte innan 1. juni. Det kostar 50 kr å verta medlem.
  • Du kan bruka verveblokk, eller fylla ut skjemaet som ligg her: http://www.malungdom.no/mellombels/innmelding.php. Hugs å merka vervinga «SmiO-vervekampanje 2010».

Noko du lurer på? Ta kontakt med oss på studentmaallaget(a)studorg.uio.no.

Lukke til!