Grunnlovslunsj

Studentmållaget i Oslo vil 13. mars arrangere ei litt spesiell matpakkesamling, nemleg Facebookhending
Her vil Hans Petter Graver, dekan ved Det juridiske fakultet, og stortingsrepresentant Sveinung Rotevatn (V) dele sine tankar om språket i grunnlova.

Vi serverer pizza, brus og kaffi!

Stad: Break (2. etg. i Fredrikke)
Tid: Torsdag 13.3, kl. 12-13

Vil eit tidsmessing språk gjere grunnlova meir tilgjengeleg for dagen juristar, politikarar og borgarar- eller vil det øydeleggje kulturarva og skape nye tolkingsproblem? Kvifor er ikkje språket blitt modernistert tidlegare- og går det eigentleg an å endre det utan å endre innhaldet?

Plakat

SmiO-AAsen