Årsmøtet i Norsk Målungdom

21. – 23. mars er det landsmøte i Norsk målungdom. SmiO har sju utsendingar til møtet, og om du har meiningar om sakene som skal opp, er vi interesserte i å høyre frå deg. Send innspela dine til smio@malungdom.no.
Sakspapira finn du på http://malungdom.no/landsmote/